Equip

Director
- Joan Camp

Producció
- Anna Melià

Comunicació 
- Bàrbara Branco
- Xènia Solé

Departament tècnic
- Guillem Vilaseca

Disseny
- Arnau Torrente
- Guillem Sevilla

Organitzador

Col·laboradors

Patrocinadors

Mitjans oficials

Agraïments

Membre de