Ponents

José Antonio Donaire

Vicerector de Comunicació i Relacions exteriors de la UdG

Participa a:

Organitzador

Col·laboradors

Patrocinadors

Mitjans oficials

Agraïments

Membre de